Ilçihana

TEL: +982122206731

FAX: +982122206732

E-MAIL: iran_mfa@online.tm

SALGY: Tehran, Dr.Lavasani Ave, st. Vatanpur Barati, 34

Konsullyk

TEL:

FAX:

E-MAIL:

SALGY:


Bize ýazyň

Aşakdaky anketany dogry dolduryň.

Ýyldyzjyk(*) bilen bellenen ýerleri hökmany suratda ýazmaly.

Doly adyňyz

Telefon belgiňiz

E-mail salgyňyz

Goşundy

Alyjy

Hatyňyz

Suratdaky kod

Maglumat

Hatyňyza jogap

Hatyňyza jogabyň gelmegi 3 günden 5 güne çenli eglenmegi ahmal. Eger-de 5 güniň dowamynda jogap gelmese onda bize jaň ediň.

Kartada salgymyz